انتخابات ۱۳88، جنبش زنان و مسیر شیب‌د‌ار د‌موکراسی د‌ر ایران

تابستان پارسال از نگاه پروین اردلان این مقاله شش ماه پس از خیزش مردم ایران در سال گذشته نوشته شد. ترجمه‌ی آن در نشریه فمینیستی سوئدی به نام بنگ منتشر شد. متن فارسی در مجموعه‌ی «زیر ذربین» نشریه‌ی آوای زن شماره‌ی 68 انتشار یافت. ادامه خواندن انتخابات ۱۳88، جنبش زنان و مسیر شیب‌د‌ار د‌موکراسی د‌ر ایران

راهی سی ساله، از زن ستیزی تا تبعیض ستیزی:- روز جهانی زن در راه است!

تغییر نگاه به زن. نظام جمهوری اسلامی، چون هر رژیم پوپولیست و ایدئولوژیک، از ابتدا برای برقراری و تثبیت نظامش، اجبار و وفاق عمومی را با هم تلفیق کرد. یکی از موارد وفاق عمومی که بخشن با سکوت توام شد، در حجاب کردن زنان و به این واسطه «پالایش جامعه از فسق و فجور و غرب‌زدگی» بود. ادامه خواندن راهی سی ساله، از زن ستیزی تا تبعیض ستیزی:- روز جهانی زن در راه است!

سرمقاله‌ی آوای زن، شماره‌ی 6۳

پیش‌گامان جنبش نوین در ایران

پیش‌رو‌ی و سامان‌یابی چشم‌گیر و به لحاظ کیفی، متحولِ جنبشِ زنان ایران تحسین‌برانگیز است. امکان به آزمون گذاشتن تجربه‌ها و شکل‌های نوین سامان‌یابی حول خواست‌های دمکراتیک و برابری‌خواهانه در شرایط ایرانِ کنونی، بی‌شک گران‌بهاترین دست آوردِ فوری این خیزشِ آگاهانه است ادامه خواندن سرمقاله‌ی آوای زن، شماره‌ی 6۳