انتخابات ۱۳88، جنبش زنان و مسیر شیب‌د‌ار د‌موکراسی د‌ر ایران

تابستان پارسال از نگاه پروین اردلان این مقاله شش ماه پس از خیزش مردم ایران در سال گذشته نوشته شد. ترجمه‌ی آن در نشریه فمینیستی سوئدی به نام بنگ منتشر شد. متن فارسی در مجموعه‌ی «زیر ذربین» نشریه‌ی آوای زن شماره‌ی 68 انتشار یافت.

راهی سی ساله، از زن ستیزی تا تبعیض ستیزی:- روز جهانی زن در راه است!

تغییر نگاه به زن. نظام جمهوری اسلامی، چون هر رژیم پوپولیست و ایدئولوژیک، از ابتدا برای برقراری و تثبیت نظامش، اجبار و وفاق عمومی را با هم تلفیق کرد. یکی از موارد وفاق عمومی که بخشن با سکوت توام شد، در حجاب کردن زنان و به این واسطه «پالایش جامعه از فسق و فجور و غرب‌زدگی» بود.

1 2