سرمقاله آوای زن شماره 87 : جنبش فمینیستی، راسیسم، مسلمان هراسی و سکولاریسم

تبعیض علیه زنان در ایران به نقض حق آزادی پوشش محدود نیست. سرکوب زن در ایران و نقض حقوق پایه … ادامه خواندن سرمقاله آوای زن شماره 87 : جنبش فمینیستی، راسیسم، مسلمان هراسی و سکولاریسم

تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82

شعله ایرانی در ایران جمهوری اسلامی، نه ایجاد رعب و وحشت برای تثبیت قدرت سیاسی شگرد تازه ایی است و … ادامه خواندن تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82