سرمقاله آوای زن شماره 87 : جنبش فمینیستی، راسیسم، مسلمان هراسی و سکولاریسم

تبعیض علیه زنان در ایران به نقض حق آزادی پوشش محدود نیست. سرکوب زن در ایران و نقض حقوق پایه … ادامه خواندن سرمقاله آوای زن شماره 87 : جنبش فمینیستی، راسیسم، مسلمان هراسی و سکولاریسم

تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82

شعله ایرانی در ایران جمهوری اسلامی، نه ایجاد رعب و وحشت برای تثبیت قدرت سیاسی شگرد تازه ایی است و … ادامه خواندن تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82

سر مقاله شماره 78: پذیرش هویت های کاذب و عملکرد «همگرایانه» یا احقاق حقوق زنان

شعله ایرانی باورمندی به ناکارآمدی چالش با ریشه های ستم زنانه، در چارچوب ساختار سیاسی و اقتصادی موجود در ایران، … ادامه خواندن سر مقاله شماره 78: پذیرش هویت های کاذب و عملکرد «همگرایانه» یا احقاق حقوق زنان